3.3 แทรกวัตถุลงสไลด์

ใส่วัตถุภาพ นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง