2.6 การบันทึกเสียง ใส่เสียง

บันทึกเสียงและแทรกลงในสไลด์
เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ชิ้นงานของเรามีความน่าสนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีพื้นหลัง  เสียงเอฟเฟคต์ หรือเสียงบรรยาย โดยไฟล์เสียงที่โปรแกรมรองรับ จะต้องอยู่ในรูปแบบ .wav หรือ .mp3 และยังสามารถอัดเสียงเข้าไปในชิ้นงานได้ นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีไฟล์เสียงที่มาพร้อมการติดตั้งด้วย โดยเข้าไปที่ C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate 9 x64\Gallery\Sound

การตั้งค่าบันทึกเสียง
ก่อนที่จะบันทึกเสียง เราควรกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงตรงกับที่ต้องการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกเสียงลงในสไลด์
การบันทึกเสียงในรูปแบบนี้ เป็นการบันทึกเสียงลงในสไลด์ที่กำลังใช้งานอยู่เพียงสไลด์เดียวทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกเสียงลงในสไลด์มากกว่า 1 สไลด์
การบันทึกเสียงในรูปแบบนี้จะแตกต่างจากหัวข้อก่อนหน้าตรงที่ สามารถกำหนดเสียงให้ลงไปในสไลด์ มากกว่า 1 สไลด์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

บันทึกเสียงเป็นแบ็คกราวน์
การบันทึกเสียงในรูปแบบนี้ จะไม่ถูกแสดงในสไลด์ เริ่มจากเสียงแบ็คกราวน์จะเล่นไปเรื่อยๆ แสดงผลชิ้นงานทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

บันทึกเสียงลงในวัตถุ
การบันทึกเสียงในรูปแบบนี้จะเป็นการบันทึกเสียงลงในวัตถุเสียงจะเล่นเมื่อวัตถุปรากฏบนสไลด์ขนาดแสดงผลการบันทึกเสียงลงในวัตถุจะทำได้ดังนี้

การแทรกเสียงลงในสไลด์
การแทรกเสียงในรูปแบบนี้เป็นการแทรกเสียงลงในสไลด์ที่ใช้งานอยู่เพียงสไลด์เดียวทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

แทรกเสียงแบ็คกราวน์
การแทรกเสียงในรูปแบบนี้จะไม่แสดงในสไลด์ เนื่องจากเสียง background จะเล่นไปเรื่อยๆขณะแสดงผลชิ้นงานทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

แทรกเสียงลงในวัตถุ
การแทรกเสียงลงในวัตถุเสียงจะเล่นเมื่อวัตถุปรากฏบนสไลด์ขณะแสดงผลทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

การแก้ไขเสียง
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเสียงที่ใส่ไว้ในสไลด์ ใน project ในพื้นหลัง หรือเสียงในวัตถุสามารถทำได้คล้ายๆกันตามขั้นตอนต่อไปนี้

การปรับระดับเสียง
หลังจากใส่เสียงลงในสไลด์ ถ้าดังหรือค่อยเกินไปก็สามารถแก้ไขได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

การลบเสียงตอบจากสไลด์
การลบเสียงออกจาก background
การลบเสียงออกจากวัตถุ
หากต้องการนำเสียงที่บันทึกหรือเสียงที่หายไปในสไลด์ออกสามารถลบออกได้ทีละสไลด์โดยมีขั้นตอนดังนี้

การแสดงรายละเอียดสไลด์ที่มีเสียง
ถ้าต้องการตรวจสอบการใส่เสียงและบทบรรยายในแต่ละสไลด์สามารถดูได้ที่  mario management ดังนี้

การ export เป็นไฟล์เสียง
ถ้าต้องการนำไฟล์เสียงในสไลด์ไปใช้งานก็สามารถ export ไปเป็น file ได้ดังนี้