2.5 การจัดการกับวัตถุในสไลด์

การจัดการวัตถุในสไลด์

ในบทที่ผ่านมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุลงในงานแล้ว แนะนำสไลด์หนึ่ง จะมีการเพิ่มวัตถุเข้ามามากมาย ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเสร็จไปจากต้องการ เราจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การจัดการวัตถุใน สไลด์ แค่รู้จักการใช้งาน  library ในบทนี้
การจัดการวัตถุใน library

library  เซ็นทาราที่ใช้สำหรับเก็บวัตถุที่มีการนำมาจากคอมพิวเตอร์ โดยแยกเก็บเป็นโฟลเดอร์ที่ library กำหนด โดยเราสามารถจัดการกับวัตถุ library
นำวัตถุจาก library  มาใช้
นำวัตถุจาก library ของ project เรียนมาใช้
อัพเดทวัตถุที่มีการแก้ไข
ลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานออกจาก project
คัดลอกวัตถุ Copy

ทำสำเนาวัตถุ Dubplicate
ลบวัตถุ  delete

การจัดตำแหน่งวัตถุ

การจัดตำแหน่งวัตถุสามารถทำได้โดย คลิกที่วัตถุแล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ หากต้องการกำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำ ให้ไปที่คำสั่ง  transform  ในพาเนล Properties > Option

การจัดลำดับวัตถุ

การจัดลำดับวัตถุในสไลด์เมื่อมีวัตถุหลายชิ้นซ้อนทับกันอยู่ในสไลด์จึงต้องมีการจัดลำดับวัตถุให้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง โดยคลิกขวาที่วัตถุ เลือกคำสั่ง arrange  แล้วเลือกลำดับที่ต้องการ
จัดลำดับวัตถุใน timeline
การปรับขนาด
การหมุนวัตถุ
การล็อควัตถุ
ในสไลด์ที่มีวัตถุทับซ้อนกันจำนวนมาก อาจทำให้ยากลำบากต่อการคลิกเลือกที่วัตถุ ดังนั้นวัตถุใดที่กำหนดขนาด ตำแหน่ง และคุณสมบัติต่างๆไว้ดีแล้ว สามารถล็อควัตถุไว้เพื่อให้คลิกเลือกวัตถุอื่นได้ง่ายขึ้น

ล็อควัตถุในสไลด์
ล็อควัตถุใน timeline

การซ่อนวัตถุ

การซ่อนวัตถุในสไลด์ เมื่อมีวัตถุจำนวนมากและบดบังวัตถุที่ต้องการคลิก เราควรซ่อนวัตถุที่บดบังเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้น แต่วัตถุจะถูกซ่อนในการทำงานเท่านั้น เมื่อแสดงผลชิ้นงานวัตถุจะแสดงผลตามปกติ สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่วัตถุเลือกคำสั่ง  hide

ซ่อนวัตถุใน timeline

การจัดกลุ่มวัตถุ

เมื่อมีวัตถุจำนวนมากในสไลด์ เราอาจจัดกลุ่มให้กับวัตถุ เพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้น

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

หลังจากจัดกลุ่มเอาไว้เมื่อต้องการยกเลิก ให้คลิกขวาบนวัตถุที่จัดกลุ่มไว้ แล้วเลือกคำสั่ง Ungroup ก็จะแยกวัตถุที่จับกุมไว้ออกจากกัน

การจัดลำดับการแสดงผลของวัตถุใน timeline

timeline เป็นส่วนสำคัญในการจัดลำดับการแสดงผลของวัตถุตามลำดับเวลา สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์พิษแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อกำหนดลำดับและระยะเวลาการแสดงวัตถุที่ต้องการ

การใส่เอฟเฟคให้กับวัตถุ

การ์ดใส่เอฟเฟคให้กับวัตถุ จะทำให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมากจะทำหลังจากลำดับการแสดงผลของวัตถุใน Timeline เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้