แบบฝึกหัด 2.4.3

I think hulu is a better service than netflix why not approved for a scholary research based essay reddit essay writing service cheapest writing service for under 10 dollars apage

แบบทดสอบ 2.4.3 Object
คำสั่ง ให้นักเรียนสร้างสไลด์ต่อไปนี้อย่างละ 1 สไลด์  (10 คะแนน)
1. กล้องไฮไลท์ (Hight Box)

9-1-2560-14-29-27
2. ตัวชี้เมาส์ (Mouse)

9-1-2560-14-30-31
3. ขยายเนื้อหา (Zoom Area)

9-1-2560-14-31-26
4. กล่องข้อความโรลโอเวอร์ (Roll over Caption)

9-1-2560-14-32-25
5. รูปภาพ Rollover ( Rollover image)

9-1-2560-14-33-08
6. สไลด์โรลโอเวอร์ (Rollover Slidelet)

9-1-2560-14-34-58

บันทึกชื่อไฟล์ว่า แบบฝึกหัด 243

โหลดภาพเพื่อใช้งานได้ที่นี่ PictureDriver