แบบฝึกหัด 2.4.1

แบบฝึกหัด 2.4.1 Text-Shape
คำสั่ง ให้นักเรียนสร้างสไลด์ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (10 คะแนน)
test01
1. สร้างสไลด์จำนวน 3 หน้า
2. สไลด์ที่ 1 มี
– Text Caption แสดงข้อความชื่อวิชา
– Text Caption ข้อความให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน
– Text EntryBox ให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน
– ปุ่ม ตกลง
3. สไลด์ที่ 2 มี
– Text Animation แสดงข้อความ “ยินดีต้อนรับคุณ”
– Text Caption แสดงชื่อผู้ใช้งานที่กรอกเข้ามา
4. สไลด์ที่ 4 มี
– Shape  แสดงข้อความ “ดีใจด้วย”
– Shape  แสดงข้อความ “เสียใจด้วย”
– ภาพการ์ตูนรูปร่าง roll over
children_08 children_09
5. บันทึกโปรเจคชื่อ แบบฝึกหัด 241