2.4 การเพิ่มวัตุถุลงในชิ้นงาน

การเพิ่มวัตถุลงในชิ้นงาน

ในโปรแกรมมีเครื่องมือให้เลือกใช้อย่างมากมายและจัดหมวดหมู่ใหม่ได้เวอร์ชั่น 9 ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ง่ายขึ้นโดยเครื่องมือเหล่านี้จะใช้แทนการแทรกวัตถุหรือ object ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานเพื่อทำให้ชิ้นงานมีลักษณะโดดเด่นครบองค์ประกอบของมัลติมีเดียได้แก่ข้อความรูปภาพเสียงวีดีโอและแอนิเมชั่นที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้

ประเภทของวัตถุ

โปรแกรม captivate ในเวอร์ชั่น 9 ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของวัตถุใหม่โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้

Text  เป็นวัตถุประเภทข้อความประกอบด้วย text แคปชั่น text entry box และ  text animation

 

text
 • กล่องข้อความ (Text Caption)
 • ช่องกรอกข้อมูล (Text Entry Box)
 • ใส่ลูกเล่นให้ข้อความ (Text Animation)

Shape เป็นวัตถุประเภทรูปร่าง

shpe
 • รูปร่างพื้นฐาน
 • ลูกศร
 • ปุ่ม
 • แบนเนอร์ป้าย
 • เครื่องหมายคณิตศาสตร์


Object
เป็นวัตถุทั่วไปประกอบด้วย

object
 • กล่องไฮไลท์ (Highlight Box)
 • ตัวชี้เมาส์ (Mouse)
 • ขยายเนื้อหา (Zoom Area)
 • กล่องข้อความโรลโอเวอร์ (Rollover Caption)
 • รูปภาพ โรลโอเวอร์ (Rollover image)
 • สไลด์โรลโอเวอร์ (Rollover slidelet)
 • ฝังเว็บลงในสไลด์ (Web)

Interaction  เห็นวัตถุที่ปฏิสัมพันธ์ได้ประกอบด้วย

interac
 • ใส่ปุ่มในสไลด์ (Button)
 • กำหนดพื้นที่สำหรับการคลิก (Click Box)
 • ใส่การลากวาง (Drag and Drop)
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ในสไลด์ (Learning Interactions)

Media  เป็นวัตถุที่นำไฟล์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในชิ้นงาน

media
 • ใส่รูปภาพ (image)
 • ใส่เสียง (Audio)
 • ใส่วิดีโอ (Video)
 • ใส่ไฟล์เคลื่อนไหว (Animation)
 • ใส่คาแรคเตอร์ตัวละคร (Characters)
 • ใส่ไฟล์เคลื่อนไหว HTML5 (HTML Animation)

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/open?id=0B1uGmkG2pfPyM0lUbk9ydFlQWWs