2.10 สร้างเกมง่ายๆ

สร้างเกมง่ายๆ(Catch AlphaNums/Memory Game)

สร้างเกมจับคู่ โดย Captivate

Adobe Captivate 8 – Learning Interactions – Catch Alpha Nums