แบบฝึกหัด 2.4.4

What did learn you learn about author purpose that will help you the next time you read an essay essay writing services reddit i need help writing an essay about myself

คำสั่ง ให้นักเรียนสร้างสไลด์ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1. การแทรกปุ่มในสไลด์ 

slide 1 มี 

– text box แสดงข้อความว่า ” เข้าสู่บทเรียน”

– button ข้อความว่า “ตกลง” (เชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ 2)

1

2. การสร้างคลิกบ็อกซ์ 

slide 2 และ 3 มี

– Click Box หัวข้อใหญ่

– Click Box หัวข้อย่อย (สร้างการเชื่อมโยงให้ไปยังสไลด์ที่ต้องการ)

– ตั้งค่าการเชื่อมโยงสไลด์ของ “Click Box หัวข้อใหญ่” เมื่อคลิกที่ “Click Box หัวข้อใหญ่” ให้กลับไปยัง slide 2

slide 2

2

slide 3

3

3. การแทรกปุ่มจากไฟล์ Photoshop

slice 4

– แทรกสไลด์และใส่รายระเอียดของหัวข้อย่อยต่างๆ

– แทรกปุ่มจากไฟล์ Photoshop

4

4.  ใส่การลากวาง (Drag and Drop)

slide 5 ใส่การลากวาง  (Drag and Drop)

5-1-2560-3-16-54

5. การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสไลด์ ( Learning Interaction )

slide 6

– เลือกรูปแบบ Learning Interaction มา 1 รูปแบบ

6. บันทึกโปรเจ็คชื่อ :  แบบฝึดหัด 2.4.4