• captivate9

    Adobe captivate

    รู้จักกับ Adobe captivate Adobe captivate  เป็น เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) อาจนำไปเปิดได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งในเวอร์ชั่น 9  นี้ ยังรองรับการทำงานในรูปแบบของ  html5  อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้การสร้างบทเรียนแบบ

  • captivate9splash

    ฟีเจอร์ใหม่ใน Adobe captivate9

    โปรแกรม adobe captivate 9  เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเป็นอย่างมาก และมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆมากมาย โดยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หน้าตาของโปรแกรมไปจนถึงกระบวนการทำงาน จัดหมวดหมู่คำสั่งต่างๆอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมใช้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานกับ html5  ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสหน้าจอในอุปกรณ์ต่างๆ และที่สำคัญสามารถสร้างชิ้นงานแบบ  Responsive Project ได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดหน้าจอของชิ้นงาน หน้าตาออกแบบใหม่เรียบง่ายกว่าเดิม มีการออกแบบใหม่ตั้งแต่หน้าตา

captivate9

Adobe captivate

รู้จักกับ Adobe captivate Adobe captivate  เป็น เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) อาจนำไปเปิดได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งในเวอร์ชั่น 9  นี้ ยังรองรับการทำงานในรูปแบบของ  html5  อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้การสร้างบทเรียนแบบ

captivate9splash

ฟีเจอร์ใหม่ใน Adobe captivate9

โปรแกรม adobe captivate 9  เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเป็นอย่างมาก และมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆมากมาย โดยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หน้าตาของโปรแกรมไปจนถึงกระบวนการทำงาน จัดหมวดหมู่คำสั่งต่างๆอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมใช้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานกับ html5  ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสหน้าจอในอุปกรณ์ต่างๆ และที่สำคัญสามารถสร้างชิ้นงานแบบ  Responsive Project ได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดหน้าจอของชิ้นงาน หน้าตาออกแบบใหม่เรียบง่ายกว่าเดิม มีการออกแบบใหม่ตั้งแต่หน้าตา